1 / 10

Το Αρτεμίσιο

Σε ποιο νησί βρίσκεται το ιερό της Αμαρύνθου;

2 / 10

Το Αρτεμίσιο

Κοντά σε ποια αρχαία πόλη-κράτος βρισκόταν το Αρτεμίσιο της Αμαρύνθου;

3 / 10

Το Αρτεμίσιο

Ποιος αρχαίος συγγραφέας αναφέρει στα γραπτά του το ιερό της Αμαρύνθου;

4 / 10

Το Αρτεμίσιο

Ποια απόσταση χωρίζει την πόλη-κράτος της Ερέτριας από το ιερό της Άρτεμιδος;

5 / 10

Το Αρτεμίσιο

Ποιο ήταν το «επίθετο» της θεάς Άρτεμης στο ιερό της στην Αμάρυνθο;

6 / 10

Το Αρτεμίσιο

Πώς ονομάζονταν οι γιορτές και οι αγώνες που οργανώνονταν προς τιμήν της θεάς της Αμαρύνθου;

7 / 10

Το Αρτεμίσιο

Ποιες δοκιμασίες διεξάγονταν στις γιορτές του ιερού;

8 / 10

Το Αρτεμίσιο

Πόσο ιππείς λάμβαναν μέρος στη μεγάλη πομπή από την Ερέτρια στην Αμάρυνθο;

9 / 10

Το Αρτεμίσιο

Τα επίσημα έγγραφα, τα οποία εντοπίστηκαν στην Αμάρυνθο, πάνω σε τι ήταν χαραγμένα;

10 / 10

Το Αρτεμίσιο

Για ποιο λόγο σήμερα το ιερό έχει εν μέρει καταστραφεί;

%
ποσοστό επιτυχίας

Incollable ! Continue sur ta lancée !

Ξανακάνετε το κουίζ