Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Συγκολλώντας κομμάτια του παρελθόντος

archeo_4

Παρουσίαση

Τι συμβαίνει με τα αρχαιολογικά αντικείμενα αφού έρθουν στο φως; Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να εισαγάγει τους μαθητές στην επιστημονική διαδικασία, μεταφέροντάς τους στα παρασκήνια ενός αρχαιολογικού μουσείου. Χρησιμοποιώντας αντίγραφα αρχαίων κεραμικών αγγείων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις επιστημονικές μεθόδους, μέσω της παρατήρησης, του πειραματισμού και της σύγκρισης, χρησιμοποιώντας τις πηγές που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχαιολόγοι.

Το Εργαστήριο

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων ανά αγγείο. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που τους δίνονται καλούνται να συγκολλήσουν και να αναγνωρίσουν το είδος του αγγείου που βρίσκεται στα χέρια τους. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο/οι συντονιστές περνούν ανάμεσα στους μαθητές για να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους και να τους καθοδηγήσουν. Στο τέλος της δραστηριότητας αφιερώνεται χρόνος για συζήτηση

Για μικρές τάξεις, και ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, είναι δυνατόν να οργανωθεί μια εναλλαγή μεταξύ των σταθμών.

Στόχοι

Οι μαθητές γνωρίζουν από κοντά την αρχαία κεραμική και εξασκούν την παρατηρητικότητά τους, η οποία αποτελεί τη βάση της επιστημονικής έρευνας και μελέτης της κεραμικής.

Ένα διαδικτυακό κουίζ επιτρέπει στους μαθητές να ελέγξουν τις γνώσεις τους: «Σωστό ή Λάθος – Συγκολλώντας κομμάτια του παρελθόντος».

Προαπαιτούμενα

Κανένα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε προηγουμένως με τους μαθητές τα βίντεο που παρουσιάζουν την ανασκαφή της Αμαρύνθου και το έργο των αρχαιολόγων στο Μουσείο της Ερέτριας.

Η ταινία Αναζητώντας τον χαμένο ναό προβάλλεται ως εισαγωγή του εργαστηρίου.

Εργαλεία

Όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα παρέχονται επιτόπου.

Δυνατότητες προσαρμογής

Για μικρότερες τάξεις, είναι δυνατόν να διεξαχθεί ένα μεγαλύτερο εργαστήριο (~3 ώρες), ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν σε όλα τα υλικά.

Δήλωση συμμετοχής

Αν θέλετε να διοργανώσετε αυτό το εργαστήριο στην τάξη σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία δραστηριότητας

Atelier

10-15 ετών

1:30

2 έως 24

προετοιμασία

Καμία

Feedback