Πλανήτης αρχαιολογία

Εισαγωγή

Μάθετε περισσότερα για την ανασκαφή του Αρτεμισίου της Αμαρύνθου ανακαλύπτοντας την καθημερινή ζωή όσων συμμετείχαν στην ανασκαφή.

Ο καθηγητής Denis Knoepfler είναι το πρόσωπο πίσω από την ανακάλυψη του ιερού της Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο. Ο ιστορικός και επιγραφικός στο βίντεο αυτό κάνει μια αναδρομή στα στάδια αυτής της μακράς αναζήτησης, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960.
Υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι [CC]