Πλανήτης αρχαιολογία

Επικοινωνία των αποτελεσμάτων

Μάθετε περισσότερα για την ανασκαφή του Αρτεμισίου της Αμαρύνθου ανακαλύπτοντας την καθημερινή ζωή όσων συμμετείχαν στην ανασκαφή.

Η Pauline είναι ερευνήτρια της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής. Σχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σε αναζήτηση του χαμένου ναού» στην Ελβετία και συμμετέχει σε δραστηριότητες και εργαστήρια που λαμβάνουν χώρα σε σχολεία της χώρας.
Υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι [CC]