Συμμετοχή και διοργάνωση

Συμμετοχή και διοργάνωση

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα και στις διάφορες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες; Όλοι οι διαδικτυακοί πόροι είναι διαθέσιμοι στην διαδικτυακή μας σελίδα. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ώστε να μάθουμε ποιο εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήσατε. Η ενημέρωσή σας σχετικά με τις δραστηριότητες που διοργανώνετε στην τάξη με τους μαθητές σας είναι ανεκτίμητη για την συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού και της προσφοράς μας.

Φόρμα εγγραφής