Συμμετοχή και διοργάνωση

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και η διαδικτυακή πλατφόρμα στην ελληνική γλώσσα έγιναν πραγματικότητα χάρη στη γενναιοδωρία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η γαλλόφωνη διαδικτυακή πλατφόρμα αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (SNSF), εργαλείο «Agora» .

Συνεργάτες 

Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (ΕΑΕ)

Δημοτική κοινότητα Αμαρυνθίων – Δήμος Ερετρίας

Εξωραϊστικός σύλλογος Αμαρύνθου “Το Γεράνι”