Πλανήτης αρχαιολογία

Γίνε αρχαιολόγος

Τι κάνει ένας αρχαιολόγος;

Η αρχαιολογία συγκεντρώνει κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και ειδικούς που συνεργάζονται στενά. Δεν έχουν όλοι όσοι ασχολούνται με την αρχαιολογία το ίδιο υπόβαθρο ή την ίδια εκπαίδευση. Κατά γενικό κανόνα, οι αρχαιολόγοι επιλέγουν μια ειδίκευση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και αφοσιώνονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο (Προϊστορία, Πρωτοϊστορία, Κλασσική Αρχαιότητα, Μεσαίωνας κ.λπ.) ή μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (Κελτικός πολιτισμός, αρχαία Ρώμη, αρχαία Ελλάδα, αρχαία Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή κ.λπ.).

Το πρόγραμμα ενός αρχαιολόγου ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό, όσο ποικίλλουν και τα αντικείμενα μελέτης. Ορισμένοι αρχαιολόγοι αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στις αρχαιολογικές ανασκαφές, δηλαδή στη συστηματική εξερεύνηση αρχαίων θέσεων. Οι αρχαιολόγοι αυτοί πραγματοποιούν ανασκαφικές τομές στο πεδίο με στόχο να εντοπίσουν, να συλλέξουν και να τεκμηριώσουν όλα τα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας.

Στο τέλος κάθε ανασκαφικής εκστρατείας, οι υπεύθυνοι αρχαιολόγοι ενός χώρου συντάσσουν μια επιστημονική αναφορά στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι πτυχές που αναδείχθηκαν από την έρευνα στο πεδίο (παρουσίαση των ευρημάτων, πιθανή ερμηνεία των λειτουργιών τους, περίοδοι χρήσης του χώρου). Η αναφορά αυτή συμπληρώνεται με την ανάλυση οργανικών δειγμάτων που περισυλλέγονται κατά την ανασκαφή (κάρβουνο, γύρη, σπόροι) και, στη συνέχεια, με τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού που συλλέχθηκε (κεραμική, οστά, γυάλινα ή μεταλλικά αντικείμενα, νομίσματα κ.λπ.). Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες ευρημάτων ανατίθεται σε κάποιον που έχει ειδικευθεί σε αυτή: δενδροχρονολόγους (χρονολόγηση ξύλου), αρχαιοβοτανολόγους (μελέτη σπόρων και γύρης), ανθρωπολόγους (μελέτη ανθρώπινων οστών), αρχαιοζωολόγους (μελέτη οστών ζώων), κεραμολόγους (μελέτη κεραμικής), νομισματολόγους (μελέτη νομισμάτων) κ.λπ.

Η πρωταρχική αποστολή του κάθε ατόμου που ασχολείται με την αρχαιολογία είναι η τεκμηρίωση, καθώς είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, την ανάλυση και τη σύγκριση ενός μεγάλου όγκου δεδομένων. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τα ευρήματά του, αλλά και την παρουσίασή τους στο κοινό, μέσω της ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, τη διεξαγωγή συνεδρίων ή την προετοιμασία εκθέσεων. Οι ερευνητές αφιερώνουν επίσης χρόνο τους στη διδασκαλία και την επίβλεψη φοιτητών Πανεπιστημίου.

Τι είδους ιδιοσυγκρασία χρειάζεται για να γίνει κάποιος αρχαιολόγος;

Η ποικιλομορφία των καθηκόντων και των αποστολών ενός αρχαιολόγου σημαίνει ότι το επάγγελμα είναι ανοικτό σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Ωστόσο, όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, θα πρέπει σίγουρα να είστε ομαδικός παίκτης, καθώς οι αρχαιολόγοι δεν μπορούν να διεξάγουν την έρευνά τους χωρίς να συντονίζουν τις προσπάθειές τους με πολλούς συναδέλφους. Κατά τη διάρκεια της μελέτης των ευρημάτων από την άλλη, η ταξινόμηση, σχεδίαση αλλά και η συντήρηση, ταιριάζουν περισσότερο σε υπομονετικά και πειθαρχημένα άτομα. Όσον αφορά τις ανασκαφές και τις εργασίες πεδίου, αυτές απαιτούν ένα ελάχιστο επίπεδο φυσικής κατάστασης, καθώς και ευελιξία ώστε να ανταπεξέρχονται στην εργασία σε εξωτερικό χώρο με όλες τις πιθανές καιρικές συνθήκες (ζέστη, βροχή, κρύο).

Εκπαίδευση - Πώς γίνεται κανείς αρχαιολόγος;

Όπως υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιστήμες που σχετίζονται με την αρχαιολογία, έτσι υπάρχουν και πολλοί τρόποι εκπαίδευσης! Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο σε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό επίπεδο, μετά την απόκτηση του απολυτηρίου λυκείου.

Διάρκεια σπουδών στην Ελλάδα
Προπτυχιακό: 4 έτη
Μεταπτυχιακό: 2 έτη