Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια

archeo_3

Παρουσίαση της δράσης

Για να προσδιορίσουν τη θέση των ανασκαφών τους, πρωταρχική δουλειά των αρχαιολόγων είναι η τεκμηρίωση. Αναζητούν, εντοπίζουν και συγκεντρώνουν πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να φανερώσουν περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, και προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες εντοπισμού θέσεων με αρχαιολογικά κατάλοιπα, οι αρχαιολόγοι διεξάγουν τακτικά επιφανειακές έρευνες πεδίου. Με αυτή τη μέθοδο προσδοκούν να εντοπίσουν στην επιφάνεια του εδάφους ίχνη που έχει αφήσει ο άνθρωπος στο πέρασμά του. Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι ένα παιχνίδι, βασισμένο στις αρχές βήμα-βήμα μιας αρχαιολογικής διερεύνησης, και προϋποθέτει δεξιότητες συνεργασίας δουλεύοντας σε υποομάδες. Μέσα από πέντε προς επίλυση αινίγματα, οι συμμετέχοντες μαθητές εξοικειώνονται με ορισμένες μεθόδους τεκμηρίωσης που χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι: έρευνα πεδίου, μελέτη αρχαίων πηγών, ακόμη και ανάγνωση επιγραφών.

Σύνοψη

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των 2-3 ατόμων, καλούνται να επιλύσουν μία σειρά αινιγμάτων απαντώντας σε τρία ερωτήματα: πού, τι και ποιος, ώστε να προσδιορίσουν την ακριβή τοποθεσία της ανασκαμμένης από τους αρχαιολόγους θέσης, τη φύση των ευρημάτων και τελικά να αποκαλύψουν την ταυτότητα των λατρευόμενων στην περιοχή θεοτήτων.

Προαπαιτούμενα

Καμία προηγούμενη γνώση. Η δράση μπορεί να αξιοποιηθεί ως εισαγωγή σε μία αρχαιολογική διερεύνηση.

Στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με τις αρχαιολογικές μεθόδους τεκμηρίωσης και έρευνας πεδίου. Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα.

Εμπέδωση αποκτημένων γνώσεων μέσα από ένα διαδικτυακό κουίζ: «Σωστό ή Λάθος: Αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια».

Προτάσεις εξατομίκευσης

Δυνατότητα διεξαγωγής και σε μορφή διαγωνισμού μεταξύ των ομάδων. Διαφορετικοί βαθμοί δυσκολίας. Δυνατότητες παραλλαγής και προσαρμογής στη διδακτέα σχολική ύλη.

Στοιχεία δραστηριότητας

Jeu

10-14 ετών

1:30

Ελεύθερος αριθμός

Στη σχολική αίθουσα

Εκτός σχολείου

προετοιμασία

Απαιτείται προετοιμασία από το συντονιστή εκπαιδευτικό: σύντομη οργάνωση, εκτύπωση του υλικού και τοποθέτηση σε ξεχωριστούς φακέλους για καθεμία ομάδα.

Feedback