Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Συγκολλώντας τα σπασμένα αγγεία

archeo_4

Παρουσίαση

Τι συμβαίνει με τα αρχαιολογικά αντικείμενα αφού έρθουν στο φως; Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να εισαγάγει τους μαθητές στην επιστημονική διαδικασία, μεταφέροντάς τους στα παρασκήνια ενός αρχαιολογικού μουσείου. Χρησιμοποιώντας αντίγραφα αυθεντικών αντικειμένων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις επιστημονικές μεθόδους, μέσω παρατήρησης, πειραματισμού και σύγκρισης, χρησιμοποιώντας τις πηγές που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχαιολόγοι. Η δραστηριότητα παρέχει μια επισκόπηση της ανάλυσης τριών τύπων αντικειμένων που βρίσκονται συχνά στην Αμάρυνθο: κεραμικά αγγεία, πήλινα ειδώλια και νομίσματα.

Το Εργαστήριο

Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες που αντιστοιχούν στους τρεις προτεινόμενους θεματικούς σταθμούς. Κάθε ομάδα ολοκληρώνει έναν μόνο σταθμό. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από κάθε ομάδα μοιράζονται με όλη την τάξη κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο τέλος του εργαστηρίου.

Για μικρές τάξεις, και ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, είναι δυνατόν να οργανωθεί μια εναλλαγή μεταξύ των σταθμών.

Στόχοι

Οι μαθητές θα μάθουν για τις διάφορες ειδικότητες της αρχαιολογίας και τις συγκεκριμένες μεθόδους τους και θα γνωρίσουν την έρευνα και την παρατήρηση αντικειμένων.

Ένα διαδικτυακό κουίζ επιτρέπει στους μαθητές να ελέγξουν τις γνώσεις τους: «Σωστό ή Λάθος – Συγκολλώντας τα σπασμένα αγγεία».

Προαπαιτούμενα

Κανένα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε προηγουμένως με τους μαθητές τα βίντεο που παρουσιάζουν την ανασκαφή της Αμαρύνθου και το έργο των αρχαιολόγων στο Μουσείο της Ερέτριας.

Η ταινία Αναζητώντας τον χαμένο ναό προβάλλεται ως εισαγωγή του εργαστηρίου.

Εργαλεία

Όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα παρέχονται επιτόπου.

Δυνατότητες προσαρμογής

Για μικρότερες τάξεις, είναι δυνατόν να διεξαχθεί ένα μεγαλύτερο εργαστήριο (~3 ώρες), ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργαστούν σε όλα τα υλικά.

Δήλωση συμμετοχής

Αν θέλετε να διοργανώσετε αυτό εργαστήριο στην τάξη σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία δραστηριότητας

Εργαστήριο

10-15 ετών

1:30

2 έως 24

προετοιμασία

Καμία

Feedback