Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Υλικό για εκπαιδευτικούς

Θέμα: Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων

Θέμα: Το Αρτεμίσιο της Αμαρύνθου

Θέμα: Από την ανασκαφή στο μουσείο

Παρουσίαση: Το χαμένο ιερό

Εργαστήριο: Αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια

Εργαστήριο: Αμάρυνθος 3D

Εργαστήριο: Τα αρχεία του υπεδάφους

Εργαστήριο: Ειδώλια για την Άρτεμη

Εργαστήριο: Χαραγμένα στο λίθο

Εργαστήριο: Συγκολλώντας κομμάτια του παρελθόντος

Άσκηση: Η Γιορτή των Αρτεμισίων

Έγγραφα

Βίντεο

Εισαγωγή
Ανακαλύψτε 1/2
Ανακαλύψτε 2/2
Εξερευνήστε
Συντήρηση
Ανασκαφή
Σχεδίαση
Οργάνωση ανασκαφής